Свързване на множество IP камери чрез адаптер PowerLine

Свързване на множество IP камери чрез адаптер PowerLine

Въпрос: Искам да знам дали веригата ще работи (вижте фиг.)?

Схема на свързване за IP камери чрез адаптер PowerLine

Две IP видеокамери са свързани към адаптер PowerLine с два Ethernet порта, покрай домашното окабеляване и към рутер, към който от своя страна е свързан видеорекордер.

Отговор:

Ако въпросът е дали връзката ще бъде през адаптерите PowerLine, тогава мисля, че всичко ще работи. Ако имате всичко в ред с окабеляването, и една фаза.

Всички устройства ще бъдат в една и съща мрежа и веригата трябва да работи. Аз самият не съм конфигурирал лично такава схема и не съм много запознат със системите за видеонаблюдение. Следователно не мога да дам конкретен отговор.